Native land №3. Исторические и культурные памятники ЮКО

Ваша оценка компанииNative land №3. Исторические и культурные памятники ЮКО

stroytam.ru
  1. @powerpuffluv2352

    Мм, очень интересно.

    Ответить
  2. @user-ll3rb6wf1y

    М. Туякбаев! Ага, амансызба!!! Сиз, истеген жумысынызга бага жок, Каракесек Карсон Бекназарулы Таныбай батыр урпактарынан сизге алгыс айта отырып, Алланын кеншилигине илениныз, сиздин бойыныздагы казахи адамкершик, сиздин гылыми билиминиз, казах Елин оркендетуге жумыс истеуде жэне халык рухын котеруде, узак жасап, урпактарыныздын кызыгын кориныз!!! Таныбай батыр урпактары!!!

    Ответить
Напишите, что вам понравилось